Van communicatieadvies tot vormgeving: het team van Helder en Duidelijk werkte in 2019 aan veel mooie projecten. Een jaaroverzicht mag dan ook niet ontbreken.

Tekst en redactie

Ria schreef samen met Renske Postma (Met Andere Woorden) de teksten voor het Deltaprogramma 2019.

Congresorganisatie

Nationaal Congres Klimaatadaptatie

Tijdens het Nationaal Congres Klimaatadaptatie kwam het onderwerp klimaatadaptatie in de volle breedte aan bod: droogte, wateroverlast, hitte, gezondheid en gedrag. Helder en Duidelijk werkte mee aan de organisatie en was verantwoordelijk voor alle communicatie rondom het congres, waaronder nieuwsberichten, mailings en het verslag. We ontwierpen de huisstijl en produceerden communicatiemiddelen, zoals banners, wegwijzers en naamkaartjes.

Nationaal Congres Klimaatadaptatie

Den Haag, 13 juni 2019 – Nationaal Congres Klimaatadaptatie – Foto: Martijn Beekman / ministerie IenW

Nationaal Deltacongres 2019

Op 14 november 2019 vond het Nationaal Deltacongres plaats. Namens Helder en Duidelijk was Berend betrokken bij de organisatie en regelde Carin de parallelsessies. Ria en Sjoske schreven mee aan het verslag. Lotte maakte een video van de Ideeënbus op de Deltaparade, waar bezoekers hun persoonlijke boodschap kwijt konden.

Goes, 14 november 2019 – Nationaal Deltacongres – Foto: Valerie Kuypers

Animatie

Voor het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie werkten vormgevers Pieter en Sybren aan een animatie over de gevolgen van een overstroming. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij het maken van een animatie? Dat lees je hier.

Verslaglegging

Een aantal teamleden doet regelmatig verslag van bijeenkomsten. Zo bezocht Ria afgelopen jaar het symposium over lokale hitteplannen en bracht Nienke een bezoek aan Kampen. De verslagen lees je online op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, maar onze vormgevers maken ook regelmatig een pdf-versie. Hier vind je een overzicht van de verslagen die Helder en Duidelijk in 2019 schreef.

Communicatieadvies

Op basis van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie moeten alle overheden in Nederland in 2020 besluiten hoe zij met de risico’s van klimaatverandering omgaan. De Zeeuwse overheden pakken deze opgave gezamenlijk op binnen de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland. Communicatiebureau Helder en Duidelijk won samen met adviesbureau Wing een aanbesteding om de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland hierbij te helpen. Voor dit project schreef Helder en Duidelijk een communicatiestrategie, ontwikkelde een bewustwordingscampagne én produceerde de communicatiemiddelen. Aan het einde van de zomer maakten we een goede start door samen met gedragswetenschapper Reint Jan Renes een brainstormsessie te organiseren voor alle betrokken organisaties. Met behulp van de input uit deze sessie is de basis gelegd voor de campagne: ‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’.

Productie nieuwsbrieven

In opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie produceert Helder en Duidelijk een aantal keer per jaar de nieuwsbrief Ruimtelijke Adaptatie. We zijn verantwoordelijk voor de planning, nemen interviews af en schrijven de nieuwsberichten. Hier vind je de meest recente editie, met onder andere: de routekaart risicodialoog staat online, meld je aan voor een van de excursies over klimaatadaptatie bij corporaties en adaptatie, nieuwe aanvraagronde Proeftuinen Aardgasvrije Wijken en adaptatie staat wereldwijd op de kaart dankzij GCA-rapport.

Videoproductie

Voor het Nationaal Deltacongres 2019 maakte Lotte namens Helder en Duidelijk een video ter introductie van het onderwerp ruimtelijke adaptatie in uitvoering in Rotterdam.

Vormgeving

Op 10 december 2019 vond in Utrecht de Kennisdag Ruimtelijke Adaptatie plaats. De kennisdag is een initiatief van het projectteam kennisaanpak van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA). Vormgever Karin maakte een naslagwerk met de projecten en tools die in de sessies van de kennisdag aan bod kwamen.
© Copyright - Helder en Duidelijk