Animatie ‘Hoe beperk je de gevolgen van een overstroming?’

Gemaakt voor het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie.

Opdracht:

Onderdeel van het Deltaprogramma is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Daarin staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en intensiveren. De animatie toont de gevolgen van een overstroming. Ook laat de animatie zien hoe je de gevolgen zoveel mogelijk kunt beperken.

Uitvoering:

Vormgevers Pieter Kuiper en Sybren Vlasblom werkten de afgelopen maanden aan de animatie. Daar komt veel bij kijken: een probleemanalyse maken, tekstschrijven, illustreren, animeren, muziek componeren, voice-over laten inspreken door een stemacteur, geluidseffecten toevoegen én monteren.

© Copyright - Helder en Duidelijk