Nationaal Congres Klimaatadaptatie

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS), 13 juni 2019

Opdracht:

Het Nationaal Congres Klimaatadaptatie was de opvolger van het Congres Hittestress in 2018. Toen ging het vooral over hitte – in relatie tot gezondheid, natuur en de gebouwde omgeving. Tijdens het Nationaal Congres Klimaatadaptatie kwam het onderwerp klimaatadaptatie in de volle breedte aan bod: droogte, wateroverlast, hitte, gezondheid en gedrag.

Uitvoering:

We werkten mee aan de organisatie en waren verantwoordelijk voor alle communicatie rondom het congres, waaronder nieuwsberichten, mailings en het verslag (zowel tekst als video). We ontwierpen de huisstijl en produceerden communicatiemiddelen, zoals banners, wegwijzers en naamkaartjes. We maakten ook een extra video in samenwerking met Samen Klimaatbestendig.