Staat van je straat

Opdracht van ingenieursadviesbureau Sweco – 2018 en 2019

Opdracht:

Ingenieursbureau Sweco heeft een product ontwikkeld dat in één oogopslag laat zien of een straat kwetsbaar is voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. Staat van je Straat werkt met klimaatlabels. De provincie Overijssel heeft meegewerkt aan het prototype van Staat van je Straat. In drie gemeenten wordt op verschillende manieren proefgedraaid met het product; communicatie speelt hierbij een belangrijke rol.

Uitvoering:

Helder en Duidelijk geeft advies over de communicatie bij de drie pilots en denkt mee over de communicatiemiddelen die worden ingezet.