Nationaal Congres Klimaatadaptatie

Alle teamleden van Helder en Duidelijk (dat zijn er inmiddels 10!) hebben een eigen specialisme. Een aantal daarvan doet regelmatig verslag van bijeenkomsten. Zo was Ria onlangs in Amersfoort voor het symposium over lokale hitteplannen en bracht Nienke een bezoek aan Kampen. De resultaten delen we graag!

De verslagen lees je online op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, maar onze vormgevers maken ook regelmatig een pdf-versie.

  • ‘Woningcorporaties en klimaatadaptatie’ – Verslag van bijeenkomst in Leiden op 17 april 2019

Een bijeenkomst in Leiden over woningcorporaties en klimaatadaptatie trok 77 deelnemers, vooral medewerkers van een gemeente of corporatie. Ze volgden een geanimeerd panelgesprek en zagen met eigen ogen hoe het gebied rondom het Lakenplein wordt omgebouwd tot een klimaatbestendig Lakenpark. De bijeenkomst was een initiatief van de Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig, in samenwerking met provincie Zuid-Holland.

  • Nationaal Congres Klimaatadaptatie – 13 juni 2019

Het Nationaal Congres Klimaatadaptatie trok ruim 400 mensen naar Delft. Ze hoorden het laatste nieuws over klimaatverandering en de manier waarop Nederland zich hierop kan aanpassen. Opvallende spreker was gedragswetenschapper Reint Jan Renes, die zei dat hardnekkige gewoontes moeilijk te veranderen zijn. Om mensen zover te krijgen dat ze zich aanpassen aan extreem weer, is meer nodig dan informeren. “We willen wel, maar nog niet vandaag. Regels veranderen, dat werkt echt.”

  • ‘Door de tegels de tuin niet meer zien’ – Verslag van expertsessie op 18 juni 2019

Een expertsessie over groene tuinen trok deelnemers uit veel verschillende sectoren naar Hilversum. Ondernemers, ontwerpers, ambtenaren en leden van woningbouwcorporaties bespraken gezamenlijk hoe het vergroenen van private tuinen te versnellen is. Aan het einde van de middag lag er een flinke lijst met ideeën.

  • Omgaan met water in Kampen: samen de schouders eronder – 18 september 2019

Kampen heeft een lange historie met het omringende water. De lage ligging in de IJssel-Vechtdelta, tegen het IJsselmeer aan, maakt deze Hanzestad kwetsbaar voor hoogwater. Op 18 september 2019 brachten circa 80 professionals uit het hele land een bezoek aan Kampen om te zien hoe de stad omgaat met hoogwater en werkt aan klimaatrobuustheid. Speciale aandacht was er voor de jaarlijkse ‘oefensluiting’ van de binnenstad door de vrijwillige Hoogwaterbrigade.

Professionals uit het hele land kregen informatie over de impulsregeling klimaatadaptatie en wisselden ervaringen uit over de risicodialoog. Ook konden ze hun inbreng gegeven aan een instrument-in-wording dat uitleg geeft over het voorbereiden, voeren en afronden van de risicodialoog. De aanwezigen namen actief deel aan het programma, stelden vragen, reageerden op elkaar en maakten duidelijk dat ze samen willen bouwen aan een klimaatbestendig Nederland.

Het symposium over lokale hitteplannen op 8 oktober 2019 trok ruim negentig deelnemers naar Amersfoort. Het was een gemêleerd gezelschap, bestaande uit medewerkers van gemeenten, provincies, rijksoverheid, GGD-en, Rode Kruis, ouderenbonden, waterschappen, kennisinstituten, verzekeraars en adviesbureaus. Ze staken veel op over hitte en gezondheid, de rol van groen in de stad en over een nieuw instrument voor gemeenten: de hitte- en eenzaamheidskaart.

 

© Copyright - Helder en Duidelijk