Het team van Helder en Duidelijk werkt met veel plezier aan een groot project op het gebied van klimaatadaptatie in de provincie Zeeland.

De opdracht

Op basis van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie moeten alle overheden in Nederland in 2020 besluiten hoe zij met de risico’s van klimaatverandering omgaan. De Zeeuwse overheden pakken deze opgave gezamenlijk op binnen de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland. Communicatiebureau Helder en Duidelijk won samen met adviesbureau Wing een aanbesteding om de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland te helpen bij het organiseren van de te voeren risicodialogen en het bedenken en ontwikkelen van de communicatiestrategie.

Wat doet Helder en Duidelijk?

Helder en Duidelijk ontwikkelt een communicatiestrategie, een bewustwordingscampagne én de communicatiemiddelen. We hebben een goede start gemaakt door samen met gedragswetenschapper Reint Jan Renes een brainstormsessie te organiseren voor alle betrokken organisaties. Met behulp van de input uit deze sessie is de basis gelegd voor de campagne: ‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’.

Brainstormsessie met gedragswetenschapper Reint Jan Renes.

Carin werkt de resultaten van de brainstormsessie uit.

Er ligt inmiddels een kernboodschap en een mooi vormgegeven ‘stempel’ die alle organisaties de komende jaren kunnen gebruiken in de eigen communicatie over klimaatadaptatie. Daarnaast hebben we ook een online magazine opgezet. De komende tijd wordt het online magazine uitgebreid, werken we verder aan de communicatiestrategie, starten we met de bewustwordingscampagne en maken we communicatiemiddelen zoals video’s, flyers en social-mediaberichten.

Expertise inzetten

Bij dit grote en leuke project kunnen alle teamleden van Helder en Duidelijk hun eigen expertise inzetten. Communicatiespecialist Carin en communicatieadviseur Ria zijn druk met de communicatiestrategie en het projectmanagement, webdesigner Pieter werkt aan de website, Lotte maakt de video’s, grafisch ontwerper Sybren is verantwoordelijk voor de vormgeving en Sjoske denkt na over het gebruik van social media en de invulling van de website.

Volgen?

Meer informatie vind je op Zeelandverandertmee.nl, maar we plaatsen ook regelmatig een update via onze eigen social-mediakanalen (Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn).

© Copyright - Helder en Duidelijk