Eindredactie en vormgeving programma ‘Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht’

In opdracht van provincie Utrecht

Opdracht:

De ambitie van provincie Utrecht is glashelder: in 2050 klimaatbestendig en waterveilig. Over dertig jaar is de samenleving in Utrecht klaar om de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen, op te vangen. In het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 van de provincie Utrecht (PKA) staat hoe de provincie deze doelstelling wil bereiken, wat de ambities zijn en langs welke weg de provincie daar willen komen.

Uitvoering:

Helder en Duidelijk was verantwoordelijk voor de eindredactie en de vormgeving van het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023: ‘Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht’.

© Copyright - Helder en Duidelijk