Bewustwordingscampagne ‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’

In opdracht van Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland.

Opdracht:

Op basis van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie moeten alle overheden in Nederland in 2020 besluiten hoe zij met de risico’s van klimaatverandering omgaan. De Zeeuwse overheden pakken deze opgave gezamenlijk op binnen de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland. Communicatiebureau Helder en Duidelijk won samen met adviesbureau Wing een aanbesteding om de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland te helpen bij het organiseren van de te voeren risicodialogen en het bedenken en ontwikkelen van de communicatiestrategie.

Uitvoering:

Helder en Duidelijk ontwikkelt een communicatiestrategie, een bewustwordingscampagne én de communicatiemiddelen. We hebben een goede start gemaakt door samen met gedragswetenschapper Reint Jan Renes een brainstormsessie te organiseren voor alle betrokken organisaties. Met behulp van de input uit deze sessie is de basis gelegd voor de campagne: ‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’.

Er ligt inmiddels een kernboodschap en een mooi vormgegeven ‘stempel’ die alle organisaties de komende jaren kunnen gebruiken in de eigen communicatie over klimaatadaptatie. Daarnaast hebben we ook een online magazine opgezet. De komende tijd wordt het online magazine uitgebreid, werken we verder aan de communicatiestrategie, starten we met de bewustwordingscampagne en maken we communicatiemiddelen zoals video’s, flyers en social-mediaberichten.