Journalistiek artikel over kennis genereren en delen

in opdracht van STOWA, het kenniscentrum voor de Nederlandse waterschappen en provincies

Opdracht:

Kennis is een belangrijke factor bij klimaatadaptatie: welke maatregelen werken waar, en waarom? Veel kennis is al beschikbaar, maar hoe bereikt die kennis de gemeenten? Welke kennis ontbreekt nog? En andersom: hoe bereiken de kennisvragen de partijen die de kennis ontwikkelen? Wij schreven er een journalistiek artikel over dat in april 2020 verscheen in ROmagazine, het vakblad voor professionals in de ruimtelijke ordening.

Uitvoering:

Nienke Beintema schreef dit artikel in nauwe samenspraak met opdrachtgever STOWA. STOWA maakt deel uit van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (KBS) van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Nienke interviewde mensen van NKWK-KBS, de gemeente Amersfoort, kennisinstituut Deltares en de Hogeschool van Amsterdam. Het resultaat is een levendig artikel vol tips, ervaringen en links naar online tools: lees het hier.

© Copyright - Helder en Duidelijk