Podcast ‘Ruimtelijke adaptatie: hoe dan?’

In opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie

Opdracht:

Onderdeel van het Deltaprogramma is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Daarin staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en intensiveren. De risicodialoog is één van de zeven ambities uit het Deltaplan. Het is de stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. Het is belangrijk dat we ook in coronatijd doorgaan met de risicodialogen. Maar hoe dan? Daarover maakte Helder en Duidelijk een podcast-serie, in samenwerking met NAP1 Podcasts.

Uitvoering:

Hoe voer je een effectieve risicodialoog zonder elkaar fysiek te ontmoeten? De podcast ‘Ruimtelijke adaptatie: hoe dan? De digitale risicodialogen’ biedt inspirerende voorbeelden en laat mensen aan het woord die ervaring hebben met digitale dialogen. Elke aflevering gaat in op een specifiek thema rond het voeren van digitale dialogen. Welke organisaties kunnen daar bijvoorbeeld bij helpen? Hoe structureer je een digitale discussie? Helder en Duidelijk ontwierp ook een logo voor de podcast-serie.

© Copyright - Helder en Duidelijk