NKWK-conferentie

Organisatie, communicatie en verslaglegging – 2018 en 2019

Opdracht:

De NKWK-conferentie is de jaarlijkse bijeenkomst van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Een groeiend aantal bezoekers komt eropaf. In 2018 trok de conferentie ruim 400 mensen naar Wageningen. In 2019 kwamen net zoveel mensen naar Delft.

Uitvoering:

We werkten mee aan de organisatie van de conferentie, verzorgden de mailings vooraf en na afloop, produceerden diverse communicatiemiddelen – zoals banners, beachflags en het programmaboekje – en maakten ter plekke een after-movie waarmee de conferentie werd afgesloten. Binnen tien dagen ontving iedereen een digitaal verslag in de mailbox.