Nieuwsbrieven over klimaatadaptatie

Opdrachten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) en NKWK (Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat) – 2017, 2018 en 2019

Opdracht:

Klimaatadaptatie is een niet meer weg te denken onderwerp. Tien jaar geleden kende vrijwel niemand het woord. Nu is ‘aanpassen aan klimaatverandering’ aan de orde van de dag. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft twee programma’s die zich bezighouden met klimaatadaptatie: het Deltaprogramma Ruimtelijke Adapatatie (DPRA) en de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Het NKWK is een kennisprogramma dat door meerdere partijen is opgezet. Alle programma’s willen communiceren met hun achterban door middel van digitale nieuwsbrieven. Ook proberen ze nieuwe doelgroepen te bereiken en aan zich te binden, want klimaatadaptatie is van iedereen.

Uitvoering:

We schrijven artikelen voor de nieuwsbrieven, vaak op basis van interviews. Daarbij proberen we de veelal ingewikkelde onderwerpen helder en duidelijk te verwoorden. We ontwierpen in 2018 voor alle nieuwsbrieven een nieuwe vormgeving. Ook zijn we verantwoordelijk voor de verzending en bewaken we de privacy van de ontvangers sinds de nieuwe privacywet van kracht is. We werken nauw samen met medewerkers van Climate Adaptation Services (CAS).