2020 was een eigenaardig en ongewoon jaar, maar desondanks werkte het team van Helder en Duidelijk aan veel mooie projecten. Tijd voor een jaaroverzicht!

Communicatiestrategie en -advies

Bewustwordingscampagne klimaatadaptatie Zeeland
Op basis van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie moesten alle overheden in Nederland in 2020 besluiten hoe zij met de risico’s van klimaatverandering omgaan. De Zeeuwse overheden pakten deze opgave gezamenlijk op binnen de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland. Helder en Duidelijk ontwikkelde een communicatiestrategie, een bewustwordingscampagne én de communicatiemiddelen.

Subsidieregeling Stichtse Vecht
De gemeente Stichtse Vecht motiveert haar inwoners om de regenpijp af te koppelen van het vuilwaterriool en een groen dak aan te leggen. Om de inwoners op weg te helpen, biedt de gemeente twee subsidiemogelijkheden aan: voor het afkoppelen van de regenpijp van het riool en voor de aanleg van een groen dak. Helder en Duidelijk ontwikkelde een campagneplan en maakte verschillende communicatiemiddelen, waaronder de websiteteksten.

Congresorganisatie

Congres Aardgasvrije Wijken
Een groot deel van het team van Helder en Duidelijk reisde begin dit jaar (23 januari) af naar Nieuwegein voor het Congres Aardgasvrije Wijken. We waren vooraf betrokken bij de organisatie en verzorgden de vormgeving. Op de dag zelf beheerden we de social-mediakanalen, maakten we video’s en schreven we het verslag.

Online Deltacongres
Op 12 november vond het Deltacongres voor het eerst online plaats, en hoé! Ruim 1900 mensen deden mee. Via een livestream konden deelnemers kijken naar het plenaire programma, uitgezonden vanuit de Jaarbeurs in Utrecht. Helder en Duidelijk was vooraf betrokken bij de organisatie. Teamleden Carin en Berend waren fysiek aanwezig in Utrecht om ervoor te zorgen dat alles achter de schermen soepel verliep. De rest van het team logde vanuit huis in en schreef het verslag.

Kennisdag Klimaatadaptatie en Zoetwater
Precies een jaar geleden was er een kennisdag in Utrecht, georganiseerd door het kennisteam van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Sindsdien groeide de behoefte om de kennis over een klimaatbestendige inrichting niet alleen te verdiepen, maar ook te verruimen. En zo ontstond de Kennisdag Klimaatadaptatie en Zoetwater, een samenwerking tussen DPRA, het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW) en de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Met meer dan 300 deelnemers was deze eerste online kennisdag op 10 december een groot succes! Helder en Duidelijk was betrokken bij de organisatie en verzorgde het naslagwerk.

Infographics

Infographic Impulsregeling
Op 1 januari 2021 gaat de Impulsregeling klimaatadaptatie van start. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen de regeling gebruiken voor het uitvoeren van klimaatadaptatiemaatregelen. Ter verduidelijking maakten Pieter en Sybren van team Helder en Duidelijk een overzichtelijke infographic.

Ontwerp en vormgeving

Tuinwedstrijd in Zeeland
Als onderdeel van de bewustwordingscampagne in Zeeland organiseerde Helder en Duidelijk een tuinwedstrijd. Alle Zeeuwen konden een ontwerp van hun ideale klimaatbestendige tuin insturen. We maakten een bijbehorende flyer en twee voorbeeld-ontwerpen.

Leporello’s
Atelier X (onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) geeft opdracht tot ontwerpend onderzoek op het gebied van ruimtelijke ordening. De rapportages over deze onderzoeken worden samengevat in leporello’s (flyers). Helder en Duidelijk schreef de teksten voor deze leporello’s, op basis van de inhoud van de rapporten. Onze vormgevers Pieter en Sybren zorgden voor een strakke vormgeving en opmaak.

Programma Klimaatadaptatie Utrecht
In het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023 ‘Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht’ lees je de ambities van en de te nemen stappen door de provincie Utrecht. Helder en Duidelijk was verantwoordelijk voor de eindredactie én vormgeving van het programma.

Social media en online content

Website Deltaprogramma
Op Prinsjesdag werd het nationaal Deltaprogramma 2021 gepresenteerd: ‘Koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland’. Voor die tijd werd hard gewerkt aan de websiteteksten; ze moesten bondiger en in begrijpelijke taal. Een perfecte klus voor Helder en Duidelijk!

Online magazine
Als onderdeel van de bewustwordingscampagne in Zeeland werkte Helder en Duidelijk aan een online magazine met toegankelijke berichten over klimaatadaptatie. Ook schreven we social-mediaberichten die door alle gemeenten en organisaties in Zeeland gebruikt konden worden.

Tekst en eindredactie

Schrijftraining
Vanaf eind maart deden we alles online, dus ook het geven van schrijftrainingen. Ria gaf schrijftips aan medewerkers van HKV, kennisondernemer voor water en veiligheid. De groepen waren kleiner dan in een gewone les en dat functioneerde prima.

Verslag hittestress bijeenkomst Utrecht
‘Op weg naar een hittebestendig Utrecht’. Zo luidde de titel van de digitale bijeenkomst die de provincie in november 2020 organiseerde over hittestress, voortvloeiend uit het provinciale Programma Klimaatadaptatie. Ria van team Helder en Duidelijk schreef mee aan het verslag en redigeerde de teksten van alle verslagleggers. Collega Karin verzorgde de opmaak van het verslag.

Video, podcast en animatie

Podcast digitale risicodialogen
Onderdeel van het Deltaprogramma is het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Daarin staat hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en intensiveren. De risicodialoog is één van de zeven ambities uit het Deltaplan. Het is belangrijk dat de risicodialogen ook in coronatijd doorgaan, maar hoe dan? Daarover maakte Helder en Duidelijk een podcast-serie.

Animatie
Voor de gemeente Stichtse Vecht werkt Helder en Duidelijk aan een campagne met een duidelijke boodschap: ‘Doe meer met regenwater’. Als onderdeel van deze campagne maakten vormgevers Pieter en Sybren een animatie over twee subsidiemogelijkheden: het aanleggen van een groen dak en het afkoppelen van de regenpijp.

Video’s
Teamlid Lotte filmde in Terneuzen, Oostkapelle en Middelburg voorbeelden van klimaatadaptatie. Leen en Ina zorgden bijvoorbeeld voor meer schaduw in hun tuin. De video’s werden gemaakt in opdracht van de provincie Zeeland, als onderdeel van een bewustwordingscampagne.

© Copyright - Helder en Duidelijk