Portfolio voorbeeldprojecten Helder en Duidelijk

Deze pagina behoort bij de offerte ‘Communicatie Klimaatadaptatie’ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voldoet aan Gunningscriteriun G2 ‘Kennis en ervaring’. Wij geven drie voorbeelden van vergelijkbare opdrachten in de afgelopen jaren en laten hiermee zien op welke manier wij een creatieve invulling hebben gegeven aan de ontwikkeling van meerdere

communicatieproducten voor vergelijkbare projecten/programma’s. Achtereenvolgens laten wij zien: een bewustwordingscampagne klimaatadaptatie in opdracht van de provincie Zeeland; werkzaamheden rondom de Transitievisie Warmte van de gemeente Oosterhout; Communicatie Klimaatadaptatie in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Zeeland verandert mee!

Communicatiestrategie en bewustwordingscampagne klimaatadaptatie | Opdrachtgever: provincie Zeeland – 2019 en 2020 

Strategie, campagne en advies | communicatieproducten 

Helder en Duidelijk heeft een communicatiestrategie voor klimaatadaptatie in de provincie Zeeland ontwikkeld en een bewustwordingscampagne opgezet en uitgevoerd. Dit gebeurde tijdens de uitvoering van de risicodialogen en het maken van een uitvoeringsprogramma in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De campagne richtte zich op de Zeeuwse samenleving. We organiseerden een creatieve brainstormsessie voor alle betrokken partijen van de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland. We schakelden een gedragsdeskundige in, om de effectiviteit van de campagne te versterken. We vertaalden de opbrengst van de brainstorm in een krachtige kernboodschap, een slogan en een ‘klimaatstempel’ die door alle organisaties te gebruiken is.  

We werkten een idee uit voor een grote kick-off van de campagne, in combinatie met een wedstrijd voor alle Zeeuwen: wie heeft de mooiste klimaatbestendige tuin? Via sociale-media verspreidden we korte video’s met voorbeelden, die ook terug te vinden zijn op www.zeelandverandertmee.nl. De betrokken partijen communiceren nu via hun eigen kanalen over klimaatadaptatie. De communicatiestrategie geeft aan hoe ze dat kunnen doen. Voor de ondersteuning van de communicatieprofessionals ontwikkelden we een communicatie-toolkit met middelen als de klimaatstempel, flyers gericht op diverse doelgroepen, een rolbanner, video’s, sociale-mediaberichten en informatieve teksten. De kracht van de toolkit is dat de communicatiemiddelen in heel Zeeland hetzelfde karakter hebben en dezelfde boodschap uitstralen. 

Communicatieproducten 

 • Website 
 • Huisstijl en beeldmerk 
 • Kernboodschap en slogan 
 • Sociale media 
 • Online magazine 
 • Video’s 
 • Flyers 
 • Banners 
 • Illustraties 
 • Communicatie-toolkit 

Website gemaakt in het CMS Foleon

Online magazine met informatie voor bewoners

Banner om te gebruiken bij evenementen

Illustratie voor de wedstrijd ‘Wie heeft de meest klimaatbestendige tuin?’

Beeldmerk geïnspireerd op het Zeeuws knoopje; symbool voor de campagne

Huisstijl voor de bewustwordingscampagne

Social media beeldmerk voor de tuinwedstrijd voor bewoners

Flyer voor bewoners met een tuin

Transitievisie Warmte 

Communicatieadvies, redactie en vormgeving | Opdrachtgever: gemeente Oosterhout – 2021

Strategie en advies / communicatieproducten

Beleidsmedewerkers van de gemeente Oosterhout schreven in 2021 een Transitievisie Warmte, bestemd voor vaststelling door de gemeenteraad. Ze vroegen aan Helder en Duidelijk om de visie te redigeren en vorm te geven. De oorspronkelijke tekst was erg lang en onoverzichtelijk door de grote hoeveelheid achtergrondinformatie die erin was verwerkt. Het was daardoor moeilijk om de hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Wij hebben geadviseerd om de structuur van de tekst aan te passen en te kiezen voor een andere opzet: een korte samenvatting en overzichtelijke hoofdstukindeling met compacte teksten. Ook maakten we een infographic die in één oogopslag laat zien hoe Oosterhout de transitie naar aardgasvrij wil uitvoeren. De achtergrondinformatie kreeg een plek in twee afzonderlijke bijlagen. De compacte boodschap – versterkt door de infographic – zorgde ervoor dat de transitievisie zonder al te veel discussie door de gemeenteraad werd aangenomen.  

Tijdens de ‘Duurzaam Oosterhout week’ organiseerde de gemeente een informatieavond over de transitievisie. Helder en Duidelijk heeft de gemeente geadviseerd over de aanpak van deze avond met de nadruk op het duidelijk overbrengen van de boodschap. We hebben daarbij gebruikgemaakt van de locatie, de openbare bibliotheek. Door boeken neer te leggen over duurzaamheid en klimaat, waaruit de aanwezigen een keuze maakten en vertelden waarom het boek hen aansprak, kwam het gesprek meteen goed op gang. Ook hebben we gezorgd voor posters met daarop de infographic uit de warmtevisie.

Communicatieproducten 

 • Redactie en vormgeving 
 • Digitaal toegankelijke pdf 
 • Infographic 
 • Posters 

Redactie en vormgeving van de Transitievisie Warmte 

Infographic om de transitievisie compact uit te leggen 

Posters voor de bewonersavond tijdens de duurzame week 

Posters antwoorden van bewoners op de vragen

Communicatie Klimaatadaptatie

Communicatiestrategie en -uitvoering | Opdrachtgever: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – 2020-2022 

Strategie en advies / communicatieproducten

Sinds januari 2019 tot en met half september 2022 is Helder en Duidelijk verantwoordelijk voor ‘communicatie klimaatadaptatie’ bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Onze huidige opdracht is begonnen in november 2020. In de afgelopen jaren hebben wij de communicatiestrategie klimaatadaptatie 2018-2020 verder uitgewerkt én uitgevoerd, in nauw overleg met de opdrachtgever. Op ons advies zijn de nieuwsbrieven over het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) samengevoegd tot de Nieuwsbrief Klimaatadaptatie. Ook is de naam van het kennisportaal veranderd in Kennisportaal Klimaatadaptatie. Wij schreven artikelen over de meest uiteenlopende onderwerpen, ook voor Deltanieuws.

We gaven advies over bijeenkomsten, zoals de bijeenkomst over de NAS-evaluatie in september 2021 en de online VNG-bijeenkomst over klimaatadaptatie in mei 2021, we maakten infographics, animaties en video’s om moeilijke onderwerpen beeldend uit te leggen, legden verbindingen tussen klimaatadaptatie en andere maatschappelijke opgaven via ons uitgebreide netwerk en adviseerden het Team Klimaatadaptatie van IenW over hun communicatiestrategie. In 2022 hebben wij advies gegeven over en meegewerkt aan communicatiemiddelen voor het programma LIFE-IP Klimaatadaptatie. Hieronder vindt u een greep uit de vele communicatieproducten die wij in de afgelopen jaren maakten.  

Communicatieproducten 

 • Nieuwsbrieven en specials 
 • Content Kennisportaal 
 • Artikelen Deltanieuws 
 • Uitnodigingen digitale bijeenkomsten en verslagen 
 • Animaties 
 • Infographics 
 • Logo en huisstijl 
 • Video’s 
 • Livestream ‘Klimaatadaptatie, hoe doe je dat?’

Nieuwsbrieven en specials productie, interviews, eindredactie, vormgeving en verzending 

Nieuwsbrieven en specials productie, interviews, eindredactie, vormgeving en verzending 

Nieuwsbrief special CAS

Nieuwsbrief Klimaatadaptatie

LIFE-IP Klimaatadaptatie logo 

LIFE-IP Klimaatadaptatie huisstijl 

LIFE-IP Klimaatadaptatie infographic

Artikelen Deltanieuwsinterviews en schrijven 

Uitnodigingen (digitale) bijeenkomsten en verslagen – banners voor bijeenkomst VNG en IenW, header voor sociale media 

Video’s openingsvideo voor bijeenkomst VNG en IenW

Content Kennisportaalinfographics over de routekaart risicodialoog 

Content Kennisportaalinfographics over de routekaart risicodialoog 

5 jaar Kennisportaal in cijfers

5 jaar Kennisportaal in cijfers

Content Kennisportaal infographic 5 jaar kennisportaal  

Content Kennisportaal infographic Impulsregeling Klimaatadaptatie

Content Kennisportaalvideo over Klimaateffectatlas 

Content Kennisportaal  animatie gevolgbeperking overstromingen 

© Copyright - Helder en Duidelijk