Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee 

Provincie Zeeland | Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland | 2019

21 partijen, 1 communicatiestrategie 

Op basis van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie moeten alle overheden in Nederland besluiten hoe zij omgaan met de risico’s van klimaatverandering. De Zeeuwse overheden pakken deze opgave gezamenlijk op. Helder en Duidelijk maakte een bijpassende communicatiestrategie en bewustwordingscampagne. 

Website gemaakt in het CMS Foleon

Online magazine met informatie voor bewoners

Het veranderende klimaat raakt alle Zeeuwen. En iedere Zeeuw kan iets doen!  

Klimaatadaptatie is een ruim begrip. Het vraagt iets van iedereen, maar waar begin je? Helder en Duidelijk maakte klimaatadaptatie laagdrempelig en praktisch voor alle Zeeuwen. Video’s, sociale-mediaberichten en een online magazine inspireerden de inwoners om zelf aan de slag te gaan. Als kers op de taart organiseerden we een tuinwedstrijd. Alle Zeeuwen konden een ontwerp insturen van hun ideale klimaatbestendige tuin. 

De video’s en sociale-mediaberichten zijn beschikbaar voor alle aangesloten partijen bij de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland. Ook maakten we een handige stempel, te gebruiken in alle communicatie over klimaatadaptatie.  

Social media beeldmerk voor de tuinwedstrijd voor bewoners

Flyer voor bewoners met een tuin

© Copyright - Helder en Duidelijk