Nationale klimaatadaptatiestrategie

Opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – 2016 en 2018

Opdracht:

Ieder Europees land moet een klimaatadaptatiestrategie hebben. Hierin staat hoe het land zich voorbereid op klimaatverandering en omgaat met hitte, wateroverlast, droogte en overstroming. De Nationale klimaatadaptatiestratie (NAS) en het Uitvoeringsprogramma zijn geschreven door een groot aantal mensen. Wetenschappelijke rapporten en beleidsteksten moesten in beide gevallen samensmelten tot een geheel. De opdrachtgever vroeg om stevige redactieslagen, die soepel leesbare rapporten moesten opleveren.

Uitvoering:

We werkten mee aan de structuur van de NAS, zorgden voor een logische indeling en goed leesbare teksten. Het vermijden van jargon was een ware uitdaging. Voor beide uitgaven bedachten we de titels en van het Uitvoeringsprogramma verzorgden we de lay-out.

Extra informatie:

We deden deze opdrachten namens Synergos Communicatie en werkten nauw samen met het NAS-team (Nationale klimaatadaptatiestrategie) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorheen Infrastructuur en Milieu). De lay-out van het Uitvoeringsprogramma was in handen van onze vaste vormgevers van A10plus.

Leuk om te vertellen:

De deadline van de Nationale klimaatadaptatiestrategie was ongelofelijk strak, omdat de staatssecretaris de NAS voor het einde van 2016 wilde presenteren aan de Tweede Kamer. De laatste redactieslag voerden we uit aan een klein tafeltje tijdens het Deltacongres, op 3 november in Apeldoorn, en in de trein op weg naar huis. We maakten een extra omweg om de allerlaatste wijzigingen door te nemen met de opdrachtgever. Kort voor middernacht was alles klaar. Op tijd.

© Copyright - Helder en Duidelijk