Deltacongres

Deltacongres 2018, 2019 en 2020. Helder en Duidelijk produceerde in 2018 en 2019 de Deltaparade, met tientallen stands en verschillende domes waar sessies plaatsvonden en voldoende mogelijkheid om te netwerken. Hierbij

Programma Klimaatadaptatie, provincie Utrecht

Helder en Duidelijk was verantwoordelijk voor de eindredactie en de vormgeving van het Programma Klimaatadaptatie 2020-2023: 'Op weg naar een klimaatbestendig Utrecht'.

Journalistiek artikel over kennis genereren en delen: ‘Dwarsverbanden zijn sleutel tot effectieve klimaatadaptatie’

Nienke Beintema schreef dit artikel in nauwe samenspraak met opdrachtgever STOWA. STOWA maakt deel uit van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (KBS) van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK).

Nieuwsbrieven: redactie en vormgeving

We schrijven artikelen voor de nieuwsbrieven, vaak op basis van interviews. Daarbij proberen we de veelal ingewikkelde onderwerpen helder en duidelijk te verwoorden. We ontwierpen in 2018 voor alle nieuwsbrieven een nieuwe vormgeving. In 2020 voegden we twee nieuwsbrieven samen en ontwierpen we de vormgeving van een nieuwe nieuwsbrief over klimaatadaptatie. Ook zijn we verantwoordelijk voor de verzending en bewaken we de privacy van de ontvangers sinds de nieuwe privacywet van kracht is.